Opera Stable 50.0.2762.67

Opera Stable 50.0.2762.67

Opera Software ASA – 0,7MB – Shareware – Windows
ra khỏi 62 phiếu
5 Stars User Rating
Phiên bản Opera mới nhất mang ra một cái nhìn hoàn toàn khác nhau cho các trình duyệt web phổ biến, chắc chắn cho người dùng một lý do để tinker với các tính năng mới.

Tổng quan

Opera Stable là một Shareware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Opera Software ASA.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 75.618 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Opera Stable là 50.0.2762.67 , phát hành vào ngày 23/01/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 03/07/2013. Phiên bản phổ biến nhất là 49.0.2725.64, được sử dụng bởi 51 % trong tất cả các cài đặt.

Opera Stable đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 0,7MB.

Người sử dụng của Opera Stable đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Opera Stable!

Cài đặt

người sử dụng 75.618 UpdateStar có Opera Stable cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Opera Software ASA
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản