Opera Stable 49.0.2725.39

Opera Stable 49.0.2725.39

Opera Software ASA - 0,7MB - Shareware - ra khỏi 60 phiếu
5 Stars User Rating
Phiên bản Opera mới nhất mang ra một cái nhìn hoàn toàn khác nhau cho các trình duyệt web phổ biến, chắc chắn cho người dùng một lý do để tinker với các tính năng mới.

Tổng quan

Opera Stable là một Shareware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Opera Software ASA.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 80.990 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Opera Stable là 49.0.2725.39 , phát hành vào ngày 17/11/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 03/07/2013. Phiên bản phổ biến nhất là 48.0.2685.52 , được sử dụng bởi 52 % trong tất cả các cài đặt.

Opera Stable đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 0,7MB.

Người sử dụng của Opera Stable đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Opera Stable!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 80.990 UpdateStar có Opera Stable cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Opera Software ASA
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản